Obecnie do kolejnej formy reklamy możemy zaliczyć pocztę- i tak naprawdę zarówno tą normalną, domową, jak i internetową. Dzisiaj wiele osób korzysta z takiej formy reklamy, aby zachęcić nas do skorzystania z danej oferty. Na przykład od listonosza możemy często dostawać ulotki, które mogą nas zachęcać, do skorzystania z jakiegoś ubezpieczenie, czy zakupu jakiegoś produktu. Poza tym wiele osób korzysta dzisiaj z formy reklamy emailowej. Tak więc za pomocą zwykłej poczty wciąż się korzysta- ale traci ona na wartości, wszystko to idzie na rzecz chociażby poczty elektronicznej. Choć tak naprawdę należy stwierdzić, że reklama pocztowa jest dużo bardziej bezpośrednia i trafna-, ale tak naprawdę występuje duże ryzyko zniechęcenia klienta. Taka pocztowa reklama jest obecnie bardzo wykorzystywana przez społeczeństwo-, więc znaczy to, że możemy z niej obecnie korzystać. Także, gdy mamy możliwość powiększenia swojego interesu, to możemy wykorzystać taką reklamę. Na pewno dzięki temu mogą wiele skorzystać, zachęcić innych do skorzystania z naszej oferty, dzięki czemu wiele osób może ją wykorzystać.