Wolność prasy gwarantuje prawo ustanowione w Konstytucji RP z 1997 roku. Dzięki niemu dziennikarze mają łatwiejszy dostęp do faktów, co ułatwia im przekaz opinii publicznej. Mogą oni rozpowszechniać informacje, ujawniać afery, komentować zaistniałe sytuacje, ale prawo to, nie pozwala na propagowanie treści, które mogą zaszkodzić danej grupie społecznej np. antysemickich czy rasistowskich. Wiadomości zdobywane są często od informatorów, którzy z kolei zazwyczaj są anonimowi dla odbiorców, czyli czytelników bądź widzów. Ich nazwiska nie są ujawniane, jeżeli sobie tego nie życzą. Dziennikarzy obowiązuje też zakaz publikacji faktów na temat czyjegoś życia, jeśli nie otrzymają na to zgody. Każdy ma prawo ochrony prywatności, którego nie można naruszyć. Zgadzając się na wywiad można zażądać autoryzacji tekstu. Wtedy posiada się pewność o tym, że nie zostanę zmienione lub przekręcone słowa, mogące postawić nas w złym świetle. Polskie media działają sprawnie w dodatku cały czas idą do przodu i być może w niedługim czasie nastąpią zmiany jeszcze bardziej ułatwiające pracę redaktorom oraz sprawią, ze ich odbiór będzie dogodniejszy.